स्वास्थ्य

लामो समय याै न स म्पर्क नगर्दा आउछ यस्ता समस्या

कहिल्यै ख्याल गर्नुभएको छ कि लामो समयसम्म शारि/रीक सुखभो/ग नराख्दा शरीरमा कस्तो परिवर्तन हुन्छ भनेर ? यदि तपाईंले लामो समयसम्म शारि/रीक सुख/भो/ग राख्नुभएको छैन भने तपाईंको शरीरमा धेरै परिवर्तन आउन सक्छन् । तर, तपाईंलाई यो थाहा नहुन सक्छ कि यस्तो परिवर्तन लामो समय सम्पर्क नगर्दा भएको हो भनेर ।

स’म्बन्धमा तितोपना–

कुनै समय तपाईं आफ्नो जीवनसाथीसँग खुलेर बोल्न सकिरहनुभएको हुँदैन । कुनै कुरा भन्न चाहनुहुन्छ, तर भन्न सकिरहनुभएको हुँदैन ।

यसको एक प्रमुख कारण लामो समय शा/रिरीक सु/खभो’ग नहुनु पनि हो । खासगरेर पति–पत्नीबीच यस्तो सम’स्या बढी देखिन्छ । लामो समय शारि-रीक सुख-भो’ग नहुँदा पति–पत्नीको सम्बन्धमा नै असर पर्न सक्छ ।

का-मेच्छामा परिवर्तन

लामो समयसम्म शारिरी’क सु-खभो’ग नगर्दा तपाईंमा हुने अर्को परिवर्तन हो, कामे-च्छासँग सम्बन्धित । लामो समयसँग शारि’रीक सुखभो’ग नगरेका व्यक्तिमध्ये कसैमा धेरै कामे-च्छा जागृत हुन्छ भने कुनै व्यक्तिमा धेरै घटेर जान्छ ।

थका’न महसूस

तपाईंलाई धेरै थ-काइ लाग्छ भने यसको एक कारण लामो समयसम्म शारि’रीक सु-खभो’ग नगर्नु पनि एक हुन सक्छ । नियमित शा-रिरीक सु-खभो’ग गर्ने व्यक्तिले लामो समयसम्म शारि’रीक सुखभो’ग गरेन भने मान-सिक दवा’व र थकान महसूस हुने संभावना बढेर जान्छ ।

निद्रा नलाग्ने :

लामो समयसम्म शारि’रीक सुखभो-ग नगरेका व्यक्तिमा देखिने प्रमुख स’मस्यामध्ये एक हो, निद्रा नलाग्नु । लामो समयसम्म शारि रीक सुखभो ग नगर्दा राति निद्रा नलाग्ने सम’स्या देखिन सक्छ ।

रो’गप्रति-रोधात्मक क्षमता:

सामान्य रु-घा–खो-की कहिलेकाहीँ शा/रिरीक सुखभो’/ग गर्दा नै ठीक हुन सक्छ । शारि’रीक सुखभो’गले तपाईंलाई शारि-रीकसँगै मा-नसिक रुपमा पनि सक्रिय बनाउँछ, यस्तो अ’वस्थामा तपाईंमा इम्युनिटी पावर बढेर जान्छ । जसका कारण सामान्य खोले बिमा’रीबाट शारि’रीक सु-खभो’ग गर्दा पनि छुट्करा पाइन्छ ।

तर, तपाईंले लामो समयसम्म शारि’रीक सु-खभो’ग गर्नुभएको छैन भने तपाईंलाई सामान्य बिमा’री रु’घा–खो’कीबाट मुक्ति पाउन पनि औ’षधि लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

गो-प्य अ-ङ्गमा सं-क्रमण-

लामो समय शारि’रीक सुखभो’ग नगर्दा तपाईंको गो-प्य अं-ग मा सं-क्रमण हुन्छ भनेर, तर एक रिसर्चले यसलाई प्रमाणित गरेको छ । लामो समयसम्म शा-रि’रीक सु-ख’भो’ग नगर्नु भनको यौ ना’ङ्गको सक्रियता कम हुनु हो । सक्रिय हुन नपाएपछि यौ ना’ङ्ग कमजोर हुन्छ ।

एक रिसर्चका अनुसार लामो समयसम्म शा’रिरीक सु-खभो’ग नगर्ने महिलाको यौ ना’ङ्गको छाला कम’जोर र पातलो हुन जान्छ । जसले गर्दा यौ ना’ङ्गमा सं-क्रमण हुने ख’तरा पनि बढी हुन्छ ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close